Najlepsi z Najlepszych

Stypendium Prezesa Rady Ministrów (premiera) to prestiżowe wyróżnienie finansowe dla najzdolniejszej młodzieży uczęszczającej do placówek oświatowych, gdzie edukacja kończy się egzaminem dojrzałości, czyli popularną maturą. Placówka szkolna może podać jednego kandydata. Typuje go społeczność uczniowska i rada pedagogiczna. Osoba ta musi mieć wysoką średnią oraz wybitne zdolności w jednej dziedzinie wiedzy. Za rok szkolny 2012/2013 w całym kraju wyróżniono kwota roczną w wys. 2580zł aż 3868 uczniów, z czego z naszego województwa 226.

Uroczyste wręczenie stypendiów miało miejsce 13 i 14 listopada br. W tym ważnym wydarzeniu uczestniczył również, oprócz Kuratora Oświaty Anny Łukaszewskiej, wicewojewody Zbigniewa Ostrowskiego i przedstawicieli związków oświatowych, Burmistrz Kowalewa Pomorskiego Andrzej Grabowski jako przewodniczący Konwentu Burmistrzów.


Wśród laureatów oklaskiwaliśmy trzech uczniów powiatu golubsko- dobrzyńskiego, w tym uczennicę Monikę Wojteczek z Zespołu Szkół im. Lecha Wałęsy w Kowalewie Pomorskim. Gratulacje i życzenia stypendystce osobiście złożył Burmistrz Kowalewa Andrzej Grabowski.

Życzę pani Monice powodzenia na egzaminie maturalnym, który już tuż tuż, oraz wyboru wymarzonego kierunku dalszego kształcenia. Dziękuję za promowanie gminy Kowalewo Pomorskie – podkreśla Burmistrz Andrzej Grabowski.

Pani Monika Wojteczek jest uczennicą IV klasy technikum ekonomicznego. Stypendium otrzymała dzięki średniej za rok szkolny 2012/2013 w wysokości 5,41 i wzorowe zachowanie.

W czasie uroczystości uhonorowano również pedagogów złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami Prezydenta RP oraz ministerialnym medalem Komisji Edukacji Narodowej.

{gallery}uczniowie{/gallery}