Odpowiedź do Woj. Funduszu Ochr. Środowiska i Gospodarki Wodnej

Szanowni członkowie Konwentu i czytelnicy.

Poniżej przekazuję odpowiedź jaką wystosował Konwent Burmistrzów do Woj. Funduszu Ochr. Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w związku
z odpowiedzią jaką otrzymał na swoje stanowisko z dnia 03.10.13 w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej ze środków WFOŚiGW w Toruniu.

Pismo z WFOŚiGW w Toruniu z dnia 30.10.13.

 

Z poważaniem
Andrzej Grabowski
Przewodniczący Konwentu Burmistrzów


 

pismo wfos 01 15 11 13