Konsultacji nad RPO ciąg dalszy

kons rpo 15 11 13 000 Jak już wcześniej informowaliśmy od 7 listopada ruszył cykl konsultacji
nad jednym z najważniejszych dokumentów województwa, czyli nad
Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020.
W dniu 15 listopada br. spotkali się samorządowcy.
Skupienie w Konwencie Starostów, Konwencie Burmistrzów i
Konwencie Wójtów wnieśli swoje uwagi do przedstawionego projektu.

Wśród dyskutantów głos zabrał Burmistrz Kowalewa Pomorskiego Andrzej Grabowski jako Przewodniczący Konwentu Burmistrzów. Zaapelował on za pośrednictwem członka zarządu Michała Korolki o zwiększenie puli środków z 2,2% przynajmniej do 5% w osi XIV (Rozwój lokalny kierowany przez społeczność), z której środki będą mogły czerpać małe samorządy i Lokalne Grupy Działania.

Największą bolączką dla samorządów nadal są drogi. Nie jesteśmy w stanie, aby je modernizować z własnych środków. Jeśli nie stworzy się możliwości sięgnięcia po środki unijne na ten cel to doprowadzimy do marazmu. Lokalne Grupy Działania są bardzo aktywne. Potrafią ściągać środki na obszary wiejskie. Niestety z zaplanowanej w osi XIV kwoty 38mln. euro do podziału przez 7 lat nie starczy dla wszystkich LGD, samorządów, kościołów i związków wyznaniowych czy organizacji pozarządowych. Jest to kropla w morzu potrzeb. Najlepszym rozwiązaniem byłoby podzielenie przypadających 1mld700mln euro na kujawsko- pomorskie na liczbę mieszkańców w poszczególnych samorządach. – podkreślał Przewodniczący Konwentu, Burmistrz Kowalewa Pom. Andrzej Grabowski.

W dyskusji wszyscy podkreślali, że środki trafią do obszarów metropolitarnych, a małe miasta i gminy będą dyskryminowane. One przecież nie będą sięgać po środki na tabory tramwajowe lub kolejowe, budowę szpitali, wielkich oczyszczalni ścieków czy uzbrajania stref ekonomicznych. Dla nich najważniejsze są drogi.

{gallery}RPOII{/gallery}