Konwent Marszałków – trzecia odsłona

konw po raz 3 06 12 13 000 W dniach 3-5 grudnia br. odbyło się trzecie i ostatnie posiedzenie
Konwentu Marszałków w województwie Kujawsko- Pomorskim.
W II półroczu 2013r. to nasz region przewodniczy Konwentowi.
Po nas prezydencję w tej strukturze objął Marszałek Świętokrzyski.
Tematem przewodnim grudniowego posiedzenia byłą gospodarka,
innowacyjność, współpraca nauki i biznesu, a także nowa perspektywa
finansowa Unii Europejskiej. Gościem konwentu był
m.in. minister sportu Andrzej Biernat.

W Konwencie uczestniczył również Burmistrz Kowalewa Pomorskiego jako Przewodniczący Konwentu Burmistrzów Woj. Kujawsko- Pomorskiego.

Oprócz spotkań całego gremium można było dyskutować w panelach tematycznych. Przewodniczący Konwentu wziął udział w dyskusji na temat roli statystyki publicznej w zarządzaniu regionem. Wśród uczestników panelu znalazł się m.in. Janusz Witkowski, prezes Głównego Urzędu Statystycznego, przedstawiciele urzędu statystycznego z Lille z Francji, dyrektorzy wojewódzkich urzędów statystycznych i departamentów odpowiedzialnych za politykę regionalną i planowanie strategiczne urzędów marszałkowskich oraz przedstawiciele świata nauki. Zaprezentowany został system „STRATEG” oraz problematyka kształtowania się regionalnych potrzeb informacyjnych, a także ich wpływ na współpracę ze służbami statystyki publicznej.

Zabierając głos Burmistrz Andrzej Grabowski podkreślał potrzebę otrzymywania dokładniejszych danych statystycznych m.in. o wielkości bezrobocia w rozbiciu na gminy, a nie tylko na powiaty, o osobach niepełnosprawnych czy dopłatach do rolnictwa w przeliczeniu również na gminy.

Planując budżet na kolejny rok powinienem wiedzieć z wyprzedzeniem o ewentualnych wydatkach np. na tworzenie klas integracyjnych czy na walkę z bezrobociem. Samorządy posiłkują się danymi statystycznymi, gdyż planowanie i strategia to obecnie poważny wskaźnik– podkreślał włodarz w dyskusji.

Marszałkowie debatowali również nad ochrona przeciwpowodziową i bezpieczeństwem stopnia wodnego we Włocławku, reformą „janosikowego” oraz systemem ewidencyjno-opłatowym do zbierania danych od przedsiębiorców i osób fizycznych korzystających ze środowiska. W programie spotkania znalazło się także podsumowanie działań na rzecz polityki rodzinnej w ramach kujawsko-pomorskiej prezydencji Konwentu Marszałków Województw RP, które przedstawiła Irena Wóycicka, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Marszałkowie przekazali ministrowi sportu i turystyki Andrzejowi Biernatowi stanowisko w sprawie wsparcia przez samorządy wojewódzkie proponowanych do realizacji przez ministerstwo nowych programów, ukierunkowanych w szczególności na promowanie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, a także w sprawie wspierania szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo oraz dalszego rozwoju inwestycji sportowych.

{gallery}marszalkow{/gallery}