Odpowiedź WFOŚiGW dot. gospodarki ściekowej.

Szanowni czytelnicy

W nawiązaniu do podjętego na Konwencie Burmistrzów w dniu 03.10.2013 r. stanowiska w spr. gospodarki ściekowej województwa poniżej zamieszczam odpowiedź otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Zachęcam do lektury.

 

[link do materiału]

Z poważaniem
Andrzej Grabowski
Przewodniczący Konwentu Burmistrzów
Burmistrz Kowalewa Pomorskiego