Druga odpowiedź z WFOŚiGW

Szanowni czytelnicy

Poniżej przedstawiam drugą odpowiedź z WFOŚiGW w spr. stanowiska Konwentu z dnia 03.10.2013 w spr. zasad udzielania pomocy..

Przypomnę, że członkowie Konwentu zawnioskowali do Funduszu o zmianę zapisów „Zasad udzielania pomocy finansowej ze środków WFOSiGW w Toruniu”. Wg zasad pożyczki udzielane w okresie 01.01.2008- 31.12.2011 zostały wyłączone z możliwości częściowego umorzenia. Zawnioskowaliśmy, aby taka możliwość została stworzona. Pierwsza odpowiedz, udzielona przez Prezesa Zarządu p. Emilię Kawka – Patek negatywnie zaopiniowała naszą propozycję. W odpowiedzi Konwent zwrócił się do Rady Nadzorczej Funduszu o rozpatrzenie, która również negatywnie przychyliła się do wniosku.

Z poważaniem

Andrzej Grabowski
Przewodniczący Konwentu Burmistrzów

Treść odpowiedzi w formacie PDF