Uwaga przedsiębiorcy i firmy

Zachęcam do skorzystania z zaproszenia i udziału w I Kujawsko- Pomorskim Forum Budownictwa w dniu 07.03.2014 r. w Bydgoszczy.

 

Z poważaniem

Andrzej Grabowski
Przewodniczący Konwentu


 kuj pom forum bud 01 18 02 14

kuj pom forum bud 02 18 02 14