Konwent Burmistrzów – z wojewódzką oświatą jest bardzo źle

z woj os jest bardzo zle 26 03 14 000Kolejne, prawdopodobnie ostatnie w tej kadencji posiedzenie Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko- Pomorskiego poświęcone było przede wszystkim oświacie w regionie oraz ZIT-om na szczeblach powiatowych.

W obradach w dniu 26 marca br. włodarze pod przewodnictwem Przewodniczącego Konwentu Andrzeja Grabowskiego Burmistrza Kowalewa Pomorskiego gościli Kuratora Oświaty Annę Łukaszewską wraz z pracownikami: Krzysztofem Bylickim (dyr. Wydziału nadzoru pedagogicznego) i Sylwią Dziarkowską (główny księgowy), dyrektora Urzędu Statystycznego Wiolettę Zwara, dyrektora departamentu Rozwoju Wsi i Obszarów Wiejskich oraz
naczelnika departamentu Planowania Regionalnego dr Andrzeja Potoczka.


Burmistrzowie jako organ prowadzący dla szkoły podstawowej i gimnazjum zapoznali się z konkretnymi danymi na temat oświaty w województwie. Były one zatrważające. Z roku na rok przybywa nauczycieli dyplomowanych (o prawie najwyższym stopniu awansu zawodowego, gdyż jest jeszcze profesor, ale rzadko spotykany) przy jednoczesnym co raz słabszym wyniku z egzaminów szkolnych klas VI oraz gimnazjum. Przez ostatnie 5 lat przybyło 14 szkół (z czego najwięcej liceów), zaś ubyło w rocznikach uczniów aż o 250tys. (najwięcej w gimnazjach).

Województwo Kujawsko- Pomorskie ma najwięcej nauczycieli odznaczonych medalami państwowymi i resortowymi. Jednocześnie wyniki z egzaminów co raz bardziej oddalają się od średniej krajowej. Na 16 województw najlepszy wynik dla nas to 13 miejsce w rankingu województw. Przeważnie było to 14, natomiast oceniane na egzaminie czytanie ze zrozumieniem uplasowało nas na ostatnim, 16 miejscu.

Komentując smutne dane włodarze podkreślali, że jako pracodawcy mają jedynie możliwości egzekwowania od dyrektorów, których zatrudniają, zaś dyrektorzy od swoich nauczycieli. Przedstawiciele Kuratorium nie byli w stanie odpowiedzieć na pytanie włodarzy ilu nauczycieli zostało dyscyplinarnie zwolnionych ze szkół.

Dyrektor marszałkowskiego departamentu Rozwoju Wsi i Obszarów Wiejskich Bartosz Szymański omówił czekające jeszcze samorządy możliwości składania wniosków o środki unijne pozostałe z oszczędności. Burmistrzowie jednogłośnie podjęli stanowisko popierające pomysł wprowadzenia dodatkowego kryterium w ramach działania: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.

Dyrektor Urzędu Statystycznego Wioletta Zwara zaapelowała o pomoc w spr. pozyskiwania przez ankieterów danych statystycznych. W dobie wielu incydentów i oszustw (metoda na wnuczka, kradzieże personaliów) obywatele zrobili się bardzo ostrożni. Nie chcą wpuszczać ankieterów, czy podawać dane z zakresu posiadanego majątku czy dochodów. Przekazała każdemu samorządowy dane statystyczne za rok 2012.

Naczelnik Andrzej Potoczek z Departamentu Rozwoju Regionalnego przedstawił etapy i zasady opracowywania ZIT na szczeblach powiatowych i regionalnych. Zachęcał do współpracy między samorządami. Pozwoli ona na wybór najbardziej trafnych inwestycji.

Cztery lata szybko mijają i nasza kadencja zbliża się ku końcowi. Jest to jedno z naszych ostatnich posiedzeń. Pracowaliśmy aktywnie. Byliśmy świadkami, inicjatorami i nierzadko współtwórcami przełomowych dokumentów, np. strategii województwa i stanowisk przyczyniających się do zmian przepisów prawnych (ustawa śmieciowa). Życzę, aby kolejna kadencja była równie owocna. – podkreśla Burmistrz Miasta Andrzej Grabowski- Jednocześnie bardzo dziękuje panu marszałkowi i jego współpracownikom za współpracę, przychylność i za udostępnienie sali do odbycia zebrania.

{gallery}posiedzenie{/gallery}