II posiedzenie Konwentu Burmistrzów 22.04.2015 r. – Koronowo

1  W dniu 22 kwietnia br. w Urzędzie Miejskim w
Koronowie odbyło się II posiedzenie Konwentu
Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego
w kadencji 2015-2019. Spotkanie prowadził
Przewodniczący Konwentu Pan Stanisław Gliszczyński.


W posiedzeniu udział wzięli Burmistrzowie z województwa kujawsko-pomorskiego oraz zaproszeni Goście, m.in.: Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Ryszard Bober, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pani Elżbieta Rusielewicz, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Pani Anna Łukaszewska, Przewodniczący Starostów Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Franciszek Koszowski, Przewodniczący Konwentu Wójtów Pan Jacek Brygman, Przewodnicząca Forum Skarbników Pani Małgorzata Ostrowska oraz Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Pani Barbara Ptaszyńska.

            Podczas spotkania wybrano pozostałych Członków Zarządu w składzie: Pan Andrzej Cieśla – Burmistrz Miasta Aleksandrów Kujawski, Pan Andrzej Grabowski – Burmistrz Kowalewa Pomorskiego, Pan Leszek Kawski – Burmistrz Wąbrzeźna, Pan Sławomir Napierała – Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Każdy z wybranych Członków Zarządu uzyskał 28 głosów na 28 głosujących. W składzie komisji skrutacyjnej zasiedli: Pan Krzysztof Chodubski Burmistrz Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński, Pan Ewaryst Matczak Burmistrz Strzelna oraz Pan Waldemar Kuszewski Burmistrz Więcborka.

Wybrano także przedstawicieli Konwentu Burmistrzów do prac w:

  • Podkomitecie Monitorującym Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Andrzej Cieśla Burmistrz Miasta Aleksandrów Kujawski,
  • Wojewódzkiej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Sławomir Bogucki Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski,
  • Komitecie Monitorującym Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 – Andrzej Grabowski Burmistrz Kowalewa Pomorskiego.

          Zebrani Goście i Burmistrzowie wysłuchali wystąpienia Pana Michała Hellera Naczelnika Wydziału Programowania Europejskiego Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego oraz Pani Elżbiety Siemiątkowskiej Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego na temat przygotowania województwa kujawsko-pomorskiego do wdrażania nowych środków z budżetu Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Drugim tematem, poruszonym podczas posiedzenia było porównanie wielkości dotacji otrzymanych na realizację zadań zleconych z ramienia administracji rządowej w 2014 roku oraz decyzji na 2015 rok. Kwestię tę omówiła Pani Grażyna Rutkowska Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

          W ostatniej części spotkania Członkowie Konwentu omówili kilka spraw bieżących, omówiono kilka propozycji stanowisk. Trzy z nich zostały podjęte podczas spotkania, dotyczą: objęcia zakresem wsparcia na rewitalizację w ramach RPO na lata 2014-2020 wszystkich miast województwa kujawsko-pomorskiego; kryteriów regionalnych dla działań PROW na lata 2014-2020 oraz w sprawie projektu zmian ustawy Prawo wodne. Poruszono również kwestie subwencji oświatowej oraz funkcjonowania aplikacji „Źródło”, stanowiska te zostaną podjęte i opublikowane na stronie Konwentu w najbliższym czasie.

Linki do relacji radiowej i TV:

Materiały z posiedzenia:

 – prezentacja Pana M.Hellera

Podjęte stanowiska:

–  Stanowisko – Kryteria regionalne dla dzialan PROW

–  Stanowisko – Prawo wodne

–  Stanowisko – Wsparcie malych miast

{gallery}II{/gallery}