Stanowiska podjęte drogą obiegową dn. 18.05.2015 r.

W załączeniu zamieszczono podjęte drogą obiegową stanowiska Konwentu Burmistrzów dotyczące:

  • wytycznych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej odnośnie działań realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020,
  • zmian wprowadzonych art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1877) (subwencja oświatowa),
  • wdrażania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych aplikacji „Źródło”.

Treść stanowisk: