Materiały z III spotkania Rady Modernizacji:

 1. Link do strony BIP z ogłoszeniem konsultacji społecznych Kujawsko – Pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej:
  http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=9998&Itemid=474
  Konsultacje trwają od 30 września do 5 listopada br. Pod wskazanym adresem znajdą Państwo projekt dokumentu a także specjalny formularz konsultacyjny.
 2. Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+ dostępna jest pod poniższym linkiem:
  http://www.kujawsko-pomorskie.pl/planowanie-strategiczne-i-przestrzenne-menutematyczne-695/planowanie-strategiczne/28067-strategia-2020
 3. W załączeniu również materiały ze spotkania, w tym wszystkie prezentacje, a także Regulamin pracy Rady Modernizacji z przyjętymi poprawkami (szczegóły zostaną opisane w protokole ze spotkania).
 4. W załączeniu również tabelka zawierającą wyciąg ze Strategii rozwoju województwa dotyczący Raportów analitycznych (SRW, str. 95).  
 5. W załączeniu również Plan działań na rzecz realizacji ustaleń Strategii, przyjęty uchwałą Zarządu Województwa – jest do dokument wyznaczający ogólne zasady wdrażania Strategii rozwoju województwa, w tym monitorowania Strategii.
 6. W związku ze zmianą strony internetowej Urzędu Marszałkowskiego nastąpiła również zmiana adresu zakładki Rady Modernizacji.

http://www.kujawsko-pomorskie.pl -> Menu tematyczne -> Planowanie Strategiczne i Przestrzenne -> Planowanie Strategiczne -> Społeczno-Gospodarcza Rada ds. Modernizacji Regionu

Bezpośredni link

Pod wskazanym linkiem znajdą Państwo wszystkie aktualne i wcześniejsze informacje dotyczące Rady Modernizacji wraz z materiałami ze spotkań, w tym przedstawianymi prezentacjami.
Ponadto wszelkie inne zagadnienia dotyczące planowania strategicznego znajdą Państwo pod poniższym linkiem:

www.kujawsko-pomorskie.pl/planowanie

Załączniki do pobrania: