Stanowisko Konwentu w sprawie ustalenia stawki podatku od nieruchomości od gruntów niezabudowanych

Stanowisko Konwentu Burmistrzów województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie ustalenia stawki podatku od nieruchomości od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji