Stanowisko w sprawie poprawy funkcjonowania Bazy Usług USC

Stanowisko Konwentu Burmistrzów województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ustalenia stawki podatku od nieruchomości od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji.