Informacja Departamentu Zasobów Wodnych dot. stanowiska Konwentu – projekt ustawy – prawo wodne

Przekazuję do wiadomości informację z Ministerstwa Środowiska, Departamentu Zasobów Wodnych odnoszące się do stanowiska Konwentu w sprawie projektu ustawy – Prawo wodne.

Szanowny Panie Przewodniczący

Odnosząc się do przekazanego stanowiska Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie projektu ustawy – Prawo wodne uprzejmię informuję, ze procedowanie tego projektu ustawy, zgodnie z decyzją Pana Mariusza Gajdy, Podsekretarza Stanu w Ministrestwie Środowiska, zostały zakończone bez przedkładania tego dokumentu do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

Jednocześnie pragnę poinformować, że planowane jest pilne rozpoczęcie prac nad nowym projektem ustawy – Prawo Wodne. W związku z tym uprzejmie informuję, że dokument ten po jego opracowaniu zotanie ponownie przedłożony do konsultacji publicznych oraz będzie poddany ocenie społecznej.