Informacja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dotycząca przesłanego stanowiska Konwentu dotyczącej Aplikacji „Źródło”

Przekazuję do wiadomości pismo będące informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotyczące przesłanego stanowiska Konwentu w sprawie poprawy funkcjonowania Bazy Usług Stanu Cywilnego (dot. Aplikacji „Źródło„)