Stanowisko Konwentu Burmistrzów – dot. konkursów w zakr. tworzenia nowych m-c wychowania przedszkolnego

Stanowisko Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczące konkursów w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego