IV posiedzenie Konwentu Burmistrzów Woj. Kujawsko-Pomorskiego 24.10.2016 r.

W dniu 24 października 2016 r. w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyło się IV posiedzenie Konwentu Burmistrzów województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na spotkanie przybyli oprócz 33 Członków Konwentu Burmistrzów również zaproszeni Goście, m.in.:

 • Wojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Mikołaj Bogdanowicz,
 • Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Ryszard Bober,
 • Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Sławomir Kopyść,
 • Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Pan Rafał Pietrucień,
 • Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego
  w Toruniu Pan Andrzej Potoczek,
 • Zastępca Dyrektora Wydziału Programowania Europejskiego Urzędu Marszałkowskiego
  w Toruniu Pani Barbara Jesionowska,
 • Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Pani Elżbieta Siemiątkowska,
 • p.o. Kierownika Biura Wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Pani Violetta Witkowska,
 • Zastępca Dyrektora Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Pani Iwona Gilewicz,
 • Starosta Toruński Pan Mirosław Graczyk, Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu Pan Marek Żmuda,

Wiceprezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu Pani Katarzyna Mirecka, – Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku Pan Sławomir Szkudlarz, – Dyrektor Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Pani Elżbieta Singer.

Po przywitaniu Gości oraz zatwierdzeniu porządku obrad przez Przewodniczącego Konwentu Pana Stanisława Gliszczyńskiego głos zabrał Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie Pan Roman Sass. Przedstawione zostały najważniejsze informacje dotyczące Ośrodka, m.in. problemy rolników Kujaw i Pomorza, informacje na temat szkoleń, konferencji, projektów, imprez targowo-wystawienniczych, regionalnego forum rolniczego itp. (poniżej prezentacja). Następnie kilka słów o Gminie Nakło nad Notecią przedstawił Członek Zarządu Konwentu Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Pan Sławomir Napierała.

Kolejnym punktem obrad było wystąpienie Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Pani Elżbiety Siemiątkowskiej dotyczące wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, terminów konkursów, sposobu weryfikacji wniosków itp. oraz wystąpienie p.o. Kierownika Biura Wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Pani Violetty Witkowskiej dotyczące m.in. gospodarki wodno-ściekowej, inwestycji w targowiska lub obiekty handlowe przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów, kryteriów wyboru itp. (prezentacja poniżej).

Następnie głos zabrał Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Pan Rafał Pietrucień przedstawiając informacje o bieżącym stanie realizacji RPO WK-P na lata 2014-2020 (prezentacja poniżej) oraz Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Pan Andrzej Potoczek.

Kolejnym punktem obrad było wystąpienie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Pana Mikołaja Bogdanowicza, który przedstawił informacje na temat Programu Rozwoju Gminnej
i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019, Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, oceny współpracy władz jst z przedsiębiorcami z kapitałem zagranicznym na podstawie danych z badań uniwersyteckich, realizacji zadań z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego „akcja gimbus” itp. (prezentacja poniżej).

Następnym prelegentem był Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Toruniu, który omówił specyfikę funkcjonowania SKO oraz linię współpracy między samorządami a SKO.

Po wystąpieniach zaproszonych Gości Członkowie Konwentu podjęli jednogłośnie stanowisko Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ograniczenia kwotowego dofinansowania na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa”
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (stanowisko poniżej).

Następnie Zarząd Konwentu poinformował o wstępnym terminie V posiedzenia Konwentu planowanym na dzień 24 listopada 2016 r. oraz o planowanych tematach do omówienia, uczczono także minutą ciszy pamięć po Burmistrzu Lubrańca Panu Krzysztofie Piotrze Wrzesińskim.

Materiały do pobrania:

 

{gallery}IVposiedzenie{/gallery}