Stanowisko Konwentu Burmistrzów – ograniczenie kwotowe dofinansowania „gospodarka wod-ściekowa”

Stanowisko Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ograniczenia kwotowego dofinansowania na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach programu obszarów wiejskich na lata 2014-2020