Stanowisko Konwentu Burmistrzów – dot. wytycznych Kolegium RIO

Stanowisko Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wytyczenia Kolegium Regionalnych Izb Obrachunkowych w zakresie braku możliwości dokonywania zmian w uchwałach budżetowych przez zastępcę, bądź sekretarza z upoważnienia wójta, burmistrza, prezydenta w czasie ich nieobecności (urlop wypoczynkowy, absencja chorobowa, wyjazdy służbowe).