O Konwencie

Konwent Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego 15 czerwca 2007r. odbyło się w Rypinie pierwsze inauguracyjne spotkanie Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na zaproszenie Burmistrza Marka Błaszkiewicza przybyli burmistrzowie z terenu całego województwa oraz zaproszeni goście.

Konwent, jako nieformalne gremium samorządowe ma na celu wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie do gospodarczego i kulturalnego rozwoju miast zrzeszonych m. in. poprzez reprezentowanie miast we wszystkich wspólnych sprawach na forum regionalnym i ogólnopaństwowym, inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych, dotyczących samorządów terytorialnych, propagowanie wymiany doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych miast i zadań im zleconych przez administrację rządową. Nie mniej ważny pozostaje aspekt gospodarczy, czyli inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych, mających wpływ na rozwój i bogacenie się miast regionu. Współpraca obejmować ma także inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw służących kulturalnemu rozwojowi miast, nawiązywaniu przez nie korzystnych kontaktów zagranicznych oraz wymiany naukowej i kulturalnej, prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej, mającej na celu wspólne rozwiązywanie problemów w zakresie poszczególnych dziedzin działalności samorządu miejskiego. Swoją obecnością poparcie dla idei Konwentu wyrazili przybyli m.in. goście: Członek Zarządu Województwa Zbigniew Sosnowski, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Ryszard Bober, Dyrektor Wydziału Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego Mirosław Jagodziński, Radni Sejmiku oraz przedstawiciele mediów, którzy zrelacjonowali obrady w prasie i telewizji.