Spotkanie ze spółkami energetycznymi – Urząd Marszałkowski – 14.02.2017 r.

Uprzejmie informujemy, że dnia 14 lutego 2017 o godzinie 10:00 w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu
(sala patio) odbędzie się spotkanie przedstawicieli spółek energetycznych (ENEA i ENERGA)
z przedstawicielami gmin, na których terenie prowadzona jest działalność usługowa w zakresie oświetlenia.
Celem spotkania będzie podjęcie tematu i wypracowanie rozwiązania dotyczącego kwestii właścicielskich
infrastruktury oświetleniowej należącej do spółek energetycznych, w celu umożliwienia jednostkom samorządu
terytorialnego wykorzystania środków RPO WK-P przeznaczonych na wsparcie publicznej infrastruktury oświetleniowej.

Ze względu na ważność tematyki, zgłaszaną na ostatnim posiedzeniu Konwentu Burmistrzów, proszę zainteresowanych o wzięcie udziału w ww. spotkaniu.

Szczegóły zaproszenia