Święty Jan Paweł II patronem Województwa Kujawsko- Pomorskiego

Przez aklamację, czyli jednogłośnie, na stojąco i z brawami radni sejmiku wojewódzkiego przyjęli stanowisko nadające Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uroczystość, w której Konwent Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentował Pan Andrzej Grabowski, Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie, miała miejsce w czasie sesji sejmikowej w dniu 27 marca br. Podjęcie stanowiska poprzedziło odczytanie przez bp Andrzeja Suskiego zgody Stolicy Apostolskiej na oddanie województwa pod opiekę tak zacnego patrona.


Uczestnicy sesji otrzymali pamiątkowe dokumenty potwierdzające to wyjątkowe wydarzenie.

Treść stanowiska

(tekst i fot. Karolina Kowalska)

{gallery}patron{/gallery}