Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uczczenia 27. rocznicy odrodzenia samorządu w Polsce

Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie uczczenia 27. rocznicy odrodzenia samorządu w Polsce