Certyfikat Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

1b Sesja Sejmiku fot zrodo wlasne  

   5 czerwca 2017 r. we Włocławku odbyła się XXXIII uroczysta sesja
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Spotkanie rozpoczął
Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan
Ryszard Bober, następnie wystąpił Marszałek Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki, który wręczył na ręce
Przewodniczącego Konwentu Burmistrzów Województwa
Kujawsko-Pomorskiego Pana Stanisława Gliszczyńskiego certyfikat
przyznany Konwentowi Burmistrzów za najefektywniejsze w Polsce
wykorzystanie środków finansowych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2007-2013 przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.
W dalszej kolejności Goście wysłuchali wykładu poświęconemu Patronowi
Województwa, następnie miało miejsce wręczenie insygniów wybranym
szkołom imienia Jana Pawła II oraz wystąpienia okolicznościowe.

   Ponadto w dniu 7 czerwca 2017 r. w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu odbyło się IV uroczyste Forum Samorządowe organizowane w związku z obchodami Święta Województwa. Jego tematem przewodnim było Kulturowe i duchowe dziedzictwo regionu jako istotny czynnik budowania integracji i tożsamości terytorialnej oraz kształtowania więzi społecznych i wspólnego systemu wartości.

   Podczas Forum wręczono osobom wyróżnionym podziękowania za troskę i opiekę nad materialnym dziedzictwem Regionu, będącym trwałym świadectwem naszych tradycji kulturowych i tożsamości, a także zostały rozdane indywidualne certyfikaty za wkład w najefektywniejsze w Polsce wykorzystanie środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.

   Po zakończeniu Forum odbyła się Msza Św. w Bazylice Katedralnej Św. Janów z okazji przyjęcia Św. Jana Pawła II Papieża na Patrona województwa kujawsko-pomorskiego.

 {gallery}galerie/certyfikat_marszalka{/gallery}