V posiedzenie Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 27.06.2017 r. – Nowe

4

 

 

W dniu 27 czerwca 2017 r. w Nowem
            odbyło się V posiedzenie
            Konwentu Burmistrzów
            Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


W spotkaniu uczestniczyło 31 Burmistrzów oraz zaproszeni Goście, m.in.: Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Ryszard Bober, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Józef Remlau; Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Pan Zygmunt Borkowski; Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Pan Ryszard Rumiński; Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Pan Marek Gralik; Naczelnik Wydziału Wdrażania Projektów Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Pani Violetta Witkowska; Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Pan Andrzej Potoczek; Przewodniczący Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Jacek Brygman; Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Franciszek Koszowski; Pełnomocnik ds. legislacyjnych Związku Miast Polskich Pan Marek Wójcik; Zastępca Dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Pani Wioletta Zwara; Przewodnicząca Forum Skarbników Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pani Małgorzata Ostrowska oraz Dyrektor Centrum Kultury „Zamek”, w którym odbywało się posiedzenie – Pan Andrzej Gapa.

Po przywitaniu Gości i przyjęciu porządku obrad przez Przewodniczącego Konwentu Pana Stanisława Gliszczyńskiego, głos zabrał Przewodniczący Konwentu Starostów Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Franciszek Koszowski i przybliżył kilka informacji na temat powiatu świeckiego. Następnie prezentację na temat Gminy Nowe przedstawił Burmistrz Nowego Pan Czesław Woliński.

Głównymi, poruszonymi podczas spotkania, tematami były zmiany w oświacie, Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 oraz Infostrada 2.0.

W temacie oświaty wystąpili Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Pan Marek Gralik (prezentacja w załączeniu) oraz Pełnomocnik ds. legislacyjnych Związku Miast Polskich Pan Marek Wójcik (prezentacja w załączeniu). Podczas dyskusji swój głos zajęli również Burmistrz Miasta Kowal Pan Eugeniusz Gołembiewski, Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Pan Andrzej Grabowski oraz Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Pan Sławomir Napierała.

Następnie Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski Pan Józef Remlau przybliżył obecnym cele funkcjonowania Grupy roboczej ds. retencji i spółek wodnych, której Przewodniczącym jest Pan Janusz Kaczmarek. Grupa funkcjonuje przy Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy i zajmuje się m.in. możliwościami współpracy w zakresie określenia potrzeb oraz gromadzenia danych związanych z retencją i przedstawianiem aktualnych problemów dotyczących retencji.

Informacje na temat Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 przedstawił Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Pan Zygmunt Borkowski (prezentacja w załączeniu).

Ostatnim prelegentem – w temacie Infostrada 2.0. – był Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, Rozwoju Gospodarczego i Transportu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Pan Ryszard Rumiński, który przybliżył obecnym szczegóły projektu. Podczas dyskusji swój głos zabrali m.in. Burmistrz Wąbrzeźna Pan Leszek Kawski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Ryszard Bober oraz Przewodnicząca Forum Skarbników Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pani Małgorzata Ostrowska.

Przekazano również informację, że 6 lipca 2017 r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Marszałkowskim odbędzie się uroczyste wręczenie umów dot. gospodarki wodno-ściekowej, na które zaprosiła Pani Violetta Witkowska – Naczelnik Wydziału Wdrażania Projektów Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.

Na zakończenie Przewodniczący Konwentu – Pan Stanisław Gliszczyński podsumował spotkanie, podziękował za obecność Gościom oraz Członkom Konwentu. Ustalono również wstępny termin i miejsce kolejnego, VI posiedzenia Konwentu Burmistrzów – 21-22 września 2017 r. w Mogilnie.

            Serdeczne podziękowania i wyrazy uznania należą się Burmistrzowi Nowego Panu

Czesławowi Wolińskiemu za pełnienie roli Gospodarza V posiedzenia Konwentu Burmistrzów

Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Prezentacje przedstawiane na V posiedzeniu Konwentu Burmistrzów
Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

 

Relacja z TVP Bydgoszcz: https://bydgoszcz.tvp.pl/32994442/27062016-g-1830

 {gallery}Vposiedzenie{/gallery}