Stanowisko Konwentu Burmistrzów WK-P – pomoc finansowa poszkodowanym w nawałnicy 11-12 sierpnia br.

Stanowisko pomoc poszkodowanym w nawanicy