VII posiedzenie Konwentu Burmistrzów – TARR w Toruniu – 4 grudnia 2017 r.

020     4 grudnia 2017 r. w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Toruniu odbyło się
VII posiedzenie Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
   W spotkaniu, oprócz Członków Konwentu, udział wzięli m. in.: Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Dariusz Kurzawa, Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego ds. Gospodarczych Pan Paweł Bukowski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Ryszard Bober, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu Pan Andrzej Potoczek, przedstawiciel Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy Pan Leszek Kozłowski, Prezes Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Pan Michał Korolko, Wiceprezes Zarządu TARR w Toruniu Pan Tomasz Pasikowski, Pan Paweł Modrzejewski, Dyrektor EXEA Centrum Przetwarzania Danych Pan Sławomir Kozłowski, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Pani Elżbieta Singer, Zastępca Dyrektora Kujawsko-Pomorskiej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Pan Przemysław Byś, Dyrektor Działu Strategii i Kontraktacji Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju Pani Agnieszka Dzięcioł, Specjalista ds. administracyjnych Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju Pani Julita Kacprzyk, Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Toruniu Pan Robert Kola oraz prof. dr hab. Bartosz Rakoczy.

   
    Po przywitaniu przybyłych gości i rozpoczęciu posiedzenia przez Przewodniczącego Konwentu Pana Stanisława Gliszczyńskiego, swój głos zabrał Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Toruniu Pan Robert Kola przedstawiając informacje nt. kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta”, której najważniejszym elementem jest film szkoleniowy pt.: „Krajobraz mojego miasta”, przygotowany przez Narodowy Instytut Dziedzictwa we współpracy z  Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (materiały w załączeniu).

    Następnie wystąpiła Dyrektor Kujawsko-Pomorskiej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Pani Elżbieta Singer przedstawiając obecnym projekt „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów” skierowany do samorządów, zachęcając wszystkich do uczestnictwa w projekcie (prezentacja w załączeniu).
Pan Michał Korolko Prezes Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego przybliżając zebranym gościom aspekty funkcjonowania TARR oraz zachęcając do zwiedzenia EXEA Data Center.

    Następnie swój głos zabrał Pan Paweł Modrzejewski przestawiając informacje związane z nowelizacją Ustawy o ochronie danych osobowych (RODO) i jej konsekwencjach dla JST (prezentacja w załączeniu).

    Kolejnym prelegentem był Pan Sławomir Kozłowski Dyrektor EXEA Centrum Przetwarzania Danych, który przybliżył obecnym rozwiązania EXEA Data Center w zakresie zarządzania danymi o wysokim stopniu wrażliwości (prezentacja w załączeniu).
Ostatnią, przed przerwą, prezentacją było przedstawienie możliwości wsparcia MŚP ze środków zwrotnych w perspektywie finansowej 2014-2020, które zaprezentowała Dyrektor Działu Strategii i Kontraktacji Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Rozwoju Pani Agnieszka Dzięcioł.
Po przerwie swą prelekcję na temat zmian w prawie wodnym przedstawił prof. dr hab. Bartosz Rakoczy. Po zaprezentowaniu najważniejszych aspektów zmian prawa wodnego przybyli goście mieli możliwość zadawania pytań i przeprowadzenia dyskusji. Swój głos zabrał Pan Waldemar Kuszewski Burmistrz Więcborka oraz Pan Leszek Kawski Burmistrz Wąbrzeźna.

    Przewodniczący Konwentu Burmistrzów Pan Stanisław Gliszczyński poinformował również obecnych o otrzymanej statuetce „SUPER ODKRYWCA”, którą Konwent Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymał w ramach wyróżnienia, przyznanego przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego, za działania podejmowane przez władze miast i gmin, które przyczyniają się do budowania marki turystycznej naszego województwa w kraju i zagranicą.

    Członkowie Konwentu przyjęli także stanowisko dotyczące zmian w kodeksie wyborczym (stanowisko w załączeniu).

    W imieniu wszystkich Członków Konwentu Burmistrzów, wyrazy uznania i wdzięczności dla Prezesa Zarządu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Pana Michała Korolki oraz dla Pani Ines Gumnej Starszego Specjalisty – Asystentki Zarządu TARR w Toruniu, za pomoc w organizacji VII posiedzenia Konwentu Burmistrzów i udostępnienie sali.

Załączniki:

  1. Materiały z wystąpienia – Pan Robert Kola Kierownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa – „Krajobraz mojego miasta”,
  2. Prezentacja – Pani Elżbieta Singer Dyrektor K-P FRDL – projekt „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów”,
  3. Prezentacja – Pan Paweł Modrzejewski „Modrzejewski Consulting” – „Nowelizacja Ustawy o ochronie danych osobowych RODO” i jej konsekwencje dla jst”
  4. Prezentacja – Pan Sławomir Kozłowski Dyrektor EXEA Centrum Przetwarzania Danych – „Rozwiązania EXEA Data Center w zakresie zarządzania danymi o wysokim stopniu wrażliwości”,
  5. Prezentacja – Pani Agnieszka Dzięcioł Dyrektor Działu Strategii i Kontraktacji K-PFR – „Możliwości wsparcia MŚP ze środków zwrotnych w perspektywie finansowej 2014-2020”,
  6. Informacje z wystąpienia – prof. dr hab. Bartosz Rakoczy – zmiany w prawie wodnym,
  7. Stanowisko Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczące zmian w kodeksie wyborczym.Stanowisko Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczące zmian w kodeksie wyborczym.

{gallery}VIIposiedzenie{/gallery}