Pomnik Pamięci Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939

1fot. Łukasz Piecyk dla UMWKP1     Dnia 3 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa
 Kujawsko-Pomorskiego odbyło się spotkanie Prezydium Komitetu Budowy
 Pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939. Jest to inicjatywa upamiętniająca
 pomordowanych, która zrodziła się z potrzeby serc i sumień mieszkańców
 województw Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskiego. Uczestników spotkania
 przywitał Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 Pan Piotr Całbecki, następnie głos zabrał Przewodniczący Sejmiku
Województwa Pomorskiego Pan Jan Kleinszmidt oraz Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Ryszard Bober.

    Na spotkaniu obecni byli m.in.  Przewodniczący Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Stanisław Gliszczyński, Przewodniczący Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Jacek Brygman oraz Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Franciszek Koszowski, którzy również zajęli swój głos, deklarując chęć współpracy w pracach związanych z organizacją i tworzeniem ww. pomnika.
    Oprócz czynnej dyskusji nt. omawianej inicjatywy, dr Tomasz Ceran (Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy) przedstawił obecnym rys historyczny zagadnienia Zbrodni Pomorskiej 1939. Przedstawił także propozycję informacji historycznej, którą należy umieścić przy pomniku. Następnie Pan Zbigniew Mikielewicz (autor koncepcji pomnika) zaprezentował założenia artystyczne budowy pomnika.
    W związku z realizacją inicjatywy budowy pomnika oprócz Komitetu Budowy Pomnika Zbrodni Pomorskiej 1939 powstanie także Zespół Naukowy przy Komitecie Budowy Pomnika Zbrodni Pomorskiej 1939. Uroczyste odsłonięcie pomnika jest zaplanowane na 2 października 2018 r. Jest to symboliczna data, która równocześnie stanowi rocznicę urodzin dr. Józefa Bednarza, który zginął bohatersko w lesie w Mniszku, dzieląc dobrowolnie los swoich pacjentów ze szpitala psychiatrycznego w Świeciu.
Ważną informacją jest data 14 kwietnia br., kiedy to rozpocznie się oficjalna zbiórka datków, które zostaną przeznaczone na realizację inicjatywy.
Serdecznie zachęcamy do czynnego udziału w zbiórce na ten szczytny cel upamiętniający tak ważne historyczne zdarzenia…pamiętajmy, że: „człowiek bez znajomości swojej historii jest jak drzewo bez korzeni” (Marcus Garvey).

Zaproponowany skład Prezydium Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939:
 
1.    Piotr Całbecki – Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego
2.    Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego
3.    Ryszard Bober – Przewodniczący Sejmiku WK-P
4.    Jan Kleinszmidt – Przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego
5.    Ksiądz Abp Sławoj Leszek Głódź – Kuria Metropolitalna
6.    Ksiądz Biskup dr hab. Wiesław Śmigiel – Biskup Toruński
7.    Ksiądz Biskup Senior dr Andrzej Suski – Kuria Diecezjalna Toruń
8.    Ksiądz Biskup Ryszard Kasyna – Kuria Diecezjalna Pelplińska
9.    Michael Schudrich – Naczelny Rabin w Polsce
10.    Ksiądz Michał Walukiewicz – Proboszcz Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
11.    Ksiądz mitrat płk Mikołaj Hajduczenia – Dziekan K-P Diecezji Łódzko-Poznańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła
12.    Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko-Pomorski
13.    Michał Zaleski – Prezydent Miasta Torunia
14.    Roman Knitter – Prezes Związku Przyjaciół Pomorza
15.    Jan Wyrowiński – Przewodniczący Rady Fundacji Generał Elżbiety Zawackiej
16.    Prof. dr hab. Inż. Edmund Wittbrodt – Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
17.    Prof. dr hab. Mirosław Golon – Dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku
18.    Prof. zw. dr hab. Wojciech Polak- Członek Kolegium IPN
19.    Anna Kretschmann – Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę – Oddział Toruń
20.    Hm. Jerzy Gębara – Komendant Chorągwi K-P Związku Harcerstwa Polskiego
21.    Hm. Kinga Zielińska – Przewodnicząca Zarządu Okręgu K-P ZHR
22.    Franciszek Koszowski – Przewodniczący Powiatów WK-P
23.    Stanisław Gliszczyński – Przewodniczący Konwentu Burmistrzów WK-P
24.    Jacek Brygman – Przewodniczący Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich WK-P
25.    Roman Kłosiński – Stowarzyszenie Polskich Artylerzystów.
 

Poniżej link do relacji ze spotkania zamieszczonej na stronie Urzędu Marszałkowskiego oraz do Zbliżeń – TVP Bydgoszcz:
https://www.kujawsko-pomorskie.pl/informacje-prasowe/32321-pamieci-ofiar-zbrodni-pomorskiej-1939
https://bydgoszcz.tvp.pl/36644933/ten-pomnik-uswiadomi-skale-zbrodni-hitlerowskich-z-39

Załączniki:
1. Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie budowy pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939
2. Uchwała nr 302/XXVIII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie budowy w Toruniu pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939.
3. Uchwała nr 825/18 Rady Miasta Torunia z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wzniesienia pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 w Toruniu.

{gallery}pominiki{/gallery}