VIII posiedzenie Konwentu Burmistrzów WK-P – Mogilno

glowne fot Zielinski

W dniach 19-20 kwietnia br. odbyło się VIII posiedzenie Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które dzięki gościnności Burmistrza Mogilna Pana Leszka Duszyńskiego, miało miejsce w Mogilnie.

 

 W dwudniowych obradach udział wzięli m. in. Poseł na Sejm RP Pan Eugeniusz Kłopotek, Poseł na Sejm RP Pan Michał Stasiński, Poseł na Sejm RP Pan Paweł Szramka, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki, Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Ryszard Bober, Starosta Mogileński Pan Tomasz Barczak, Wicestarosta Mogileński Pan Krzysztof Szarzyński, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mogilnie Pani Teresa Kujawa , Profesor Bartosz Rakoczy, Pełnomocnik Zarządu Związku Miast Polskich ds. legislacyjnych Pan Marek Wójcik, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Pan Marek Gralik, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Franciszek Koszowski, Przewodnicząca Forum Skarbników Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pani Małgorzata Ostrowska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Pan Rafał Pietrucień, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Pan Andrzej Potoczek, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Pani Elżbieta Siemiątkowska, Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Biura Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Pani Elżbieta Singer oraz Burmistrzowie z województwa kujawsko-pomorskiego.

Tradycyjnie pierwszy dzień obrad rozpoczął Przewodniczący Konwentu Burmistrzów Pan Stanisław Gliszczyński, witając obecnych, następnie głos oddano gospodarzowi miejsca posiedzenia – Panu Leszkowi Duszyńskiemu Burmistrzowi Mogilna. Na początku obrad, które odbywały się w Miejskiej Bibliotece Publicznej, kilka słów na temat historii obiektu przedstawiła dyrektor biblioteki Pani Maria Kotlińska. Kolejno głos zabrał Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Piotr Całbecki, po którym nieco więcej informacji dot. stanu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020 przedstawił Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Pan Rafał Pietrucień (prezentacja w zał.).

Kolejnym prelegentem był prof. dr hab. Bartosz Rakoczy, członek Zespołu Doradców do spraw gospodarki wodnej oraz prac nad ustawą Prawo wodne, powołanego przez Komisję Ochrony Środowiska Senatu RP. Profesor przedstawił informacje na temat pierwszych doświadczeń i funkcjonowania ustawy prawo wodne w praktyce.
Następnie kilka słów wygłosił Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Ryszard Bober, zapraszając zebranych do przybycia na najbliższe Forum Samorządowe, zaplanowane na 14 maja br., podczas którego odbędą się uroczyste obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

Kolejno głos zabrała Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Biura Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Pani Elżbieta Singer przedstawiając zebranym bieżące oferty.

Po przerwie Burmistrz Miasta Kowalewo Pomorskie Pan Andrzej Grabowski przedstawił projekt stanowiska Konwentu Burmistrzów w sprawie udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Po dyskusji i zajęciu głosu również przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Pana Marka Gralika oraz odczytaniu projektu, stanowisko zostało jednogłośnie przyjęte.

Następnie Burmistrz Kruszwicy Pan Dariusz Witczak przedstawił projekt stanowiska w sprawie kwalifikacji obiektów budowlanych na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości. We wspólnej dyskusji udział wzięli m. in. Burmistrz Koronowa Pan Stanisław Gliszczyński, Burmistrz Kowala Pan Eugeniusz Gołembiewski, Skarbnik Kruszwicy Pani Małgorzata Ostrowska, Poseł na Sejm RP Pan Michał Stasiński oraz inni zebrani goście. Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie.

Kolejnym prelegentem, który omówił m. in. kwestie zmian w oświacie był Pełnomocnik Zarządu Związku Miast Polskich ds. legislacyjnych Pan Marek Wójcik. Przedstawił po krótce kwestie finansowania zadań oświatowych, rezerwy celowej, wynagradzania nauczycieli, kształcenia zawodowego, szkół dla dorosłych, zmiany definicji „małej szkoły”, nauczania indywidualnego dzieci z niepełnosprawnością, a także kwestie mniejszości narodowych i etnicznych w szkołach (prezentacje w zał.). Podczas prezentacji nawiązała się dyskusja, w której uczestniczyli m. in. Burmistrz Wąbrzeźna Pan Leszek Kawski, Burmistrz Kowala Pan Eugeniusz Gołembiewski, Burmistrz Strzelna Pan Ewaryst Matczak, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Pan Marek Gralik, Burmistrz Miasta i Gminy Janikowo Pan Andrzej Brzeziński oraz inni zebrani goście. Kolejnym tematem przybliżonym przez Pan Wójcika były aktualne informacje dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020 w zakresie rewitalizacji (prezentacja w zał.).

Po omówieniu wszystkich tematów, Przewodniczący Konwentu Pan Stanisław Gliszczyński podsumował I dzień obrad, analizowane treści oraz podziękował wszystkim obecnym za przybycie. Burmistrz Mogilna Pan Leszek Duszyński zaprosił wszystkich zebranych na wspólną, uroczystą kolację, która odbyła się w hali widowiskowo-sportowej „Mogilno Sport sp. z o.o.”.

Drugi dzień posiedzenia Konwentu rozpoczął się od przedstawienia kilku informacji na temat kina „Wawrzyn” w Mogilnie, w którym odbywały się obrady. Uczestnicy posiedzenia obejrzeli również krótką prezentację filmową w wersji 3D, jaką oferuje swoim klientom kino „Wawrzyn”.

Następnie Członkowie Konwentu Burmistrzów oraz pozostali goście wysłuchali aktualnych informacji na temat Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WK-P 2014-2020, które przedstawiła Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Pani Elżbieta Siemiątkowska (prezentacja w zał.).

Ostatnim omawianym tematem była bardzo ważna i często poruszana w ostatnim czasie, kwestia ochrony danych osobowych. Prezentację dotyczącą przyczyn powstania regulacji prawnych w zakresie ochrony danych osobowych przedstawiła mecenas Natalia Daśko, przedstawicielka CentroPolis S. A. Mecenas Daśko wyjaśniła również dlaczego ochrona danych osobowych jest obecnie tak akcentowana, jakie są przyczyny powstania RODO, a także przybliżyła informacje dot. zmian w zakresie zasad i przesłanek przetwarzania danych osobowych, notyfikacji naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu oraz administracyjnych kar pieniężnych. Po przedstawieniu informacji na temat ochrony danych osobowych i przedyskutowaniu wielu wątpliwości i problemów z tym związanych, jakie mogą pojawiać się w praktyce samorządowej, Przewodniczący Konwentu podsumował dwudniowe posiedzenie Konwentu, jeszcze raz dziękując wszystkim obecnym za przybycie.

Po zakończeniu obrad Burmistrz Mogilna Pan Leszek Duszyński zaprosił wszystkich do zwiedzania Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Mogilnie, gdzie przewodnik opowiedział o historii klasztoru oraz zakonu. Po zwiedzeniu obiektu Gospodarz miasta zaprosił wszystkich zebranych na wspólny obiad w sali Miejskiego Domu Kultury w Mogilnie.

Podsumowując VIII, dwudniowe, posiedzenie Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, oprócz omówienia ważnych kwestii dotyczących oświaty, zmian w kwalifikowaniu obiektów budowlanych w zakresie opodatkowania, stanu wdrażania RPO i PROW, funkcjonowania w praktyce nowego prawa wodnego oraz nadchodzących zmian w obowiązujących przepisach w zakresie ochrony danych osobowych, przybyli Goście oraz Członkowie Konwentu mogli korzystać z ogromnej gościnności i życzliwości Burmistrza Mogilna oraz pracowników, którzy pomagali w organizacji spotkania. Za niezwykle miłe przyjęcie i szczodrość należą się głębokie wyrazy uznania i podziękowanie.

** Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym za udział w obradach!
** Kolejne, IX posiedzenie Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaplanowano na dni 20-21 czerwca br. – Gniewkowo – Pałac Wierzbiczany.

Załączniki:

 – Stanowisko – kwalifikacja obiektów budowlanych

 – Stanowisko zindywidualizowana sciezka ksztalcenia

1. Stan wdrażania RPO31.03.2018 R.Pietrucien1. Stan wdrażania RPO31.03.2018 R.Pietrucien

2. Prezentacja Finanse w oświacie M.Wojcik

3. Prezentacja na Zespol 19.04.2018 M.Wojcik

4. Komisja Sejmowa Infrastruktury 21 marca 2018 M.Wojcik

5. PROW Siemiatkowska

6. Resume raportu OECD PL Rural Review Wnioski i Rekomendacje Siemiatkowska

7. Prezentacja FRDL Singer

8. Prezentacja nt. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie

 

{gallery}posiedzenie_VIII_zdjecia{/gallery}