Stanowisko Konwentu Burmistrzów woj. Kujawsko-Pomorskiego ws. udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia

– treść stanowiska