IX posiedzenie Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego

01

W dniach 20 i 21 czerwca br. w Wierzbiczanach odbyło się IX posiedzenie Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Członkowie Konwentu i zaproszeni Goście zgromadzili się, dzięki gościnności Burmistrza Gniewkowa Pana Adama Roszaka w przepięknym odrestaurowanym obiekcie „Pałac – Wierzbiczany”.

 

 

    Na spotkaniu obecni byli Członkowie Konwentu Burmistrzów oraz zaproszeni Goście, m. in.: Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Dariusz Kurzawa, Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty Pan Marek Gralik, Poseł na Sejm RP Pan Michał Stasiński, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Pan Adam Dyla, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego WK-P w Toruniu Pani Elżbieta Siemiątkowska, Rzecznik Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim WK-P w Toruniu Pan Edward Reszkowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego WK-P w Toruniu Pan Andrzej Potoczek, Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego WK-P w Toruniu Pani Monika Walecka-Gołasz, Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Pan Przemysław Antoniak, Profesor Bartosz Rakoczy, Pełnomocnik Zarządu Związku Miast Polskich ds. legislacyjnych Pan Marek Wójcik oraz Prezes Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Pani Agnieszka Wasita.
   

    Po rozpoczęciu obrad przez Przewodniczącego Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Stanisława Gliszczyńskiego, zgromadzeni goście udali się przed budynek „Pałacu – Wierzbiczany” w celu uroczystego, symbolicznego wkopania „Dębu Wolności” z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Następnie, po zajęciu miejsc na sali obrad, gospodarz miejsca spotkania – Burmistrz Gniewkowa Pan Adam Roszak zabrał głos przybliżając zebranym krótki rys historyczny gminy Gniewkowo i najciekawsze informacje dotyczące miasta (prezentacja w zał.).
   

    Następnie Prezes Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Pani Agnieszka Wasita przedstawiła obecnym możliwości, jakie proponuje fundusz (prezentacja w zał.). Kolejno, swój głos zabrał Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pan Dariusz Kurzawa, który wprowadził w tematykę dotyczącą PROW.
Pierwszym omawianym tematem podczas obrad były aktualne informacje dotyczące Regionalnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich WK-P na lata 2014-2020, które przedstawiła Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego WK-P w Toruniu Pani Elżbieta Siemiątkowska (prezentacje w zał.).
Następnie Pani Monika Walecka-Gołasz – Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego WK-P w Toruniu przybliżyła gościom informacje o naborach trwających lub zaplanowanych na bieżący rok oraz inne informacje związane z Regionalnym Programem Operacyjnym WK-P na lata 2014-2020 (prezentacja w zał.).
    

    Kolejnym tematem omówionym podczas posiedzenia były aktualne informacje na temat przebiegu procesów legislacyjnych dotyczące miast, które przedstawił Pan Marek Wójcik – Pełnomocnik Zarządu Związku Miast Polskich ds. legislacyjnych. Poinformował również Członków Konwentu Burmistrzów WK-P o przełożeniu podjęcia tematu „Stanowiska Konwentu w sprawie kwalifikacji obiektów budowlanych na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości” na kolejne posiedzenie Zespołu do Spraw Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska KWRiST.
   

    Ostatnią kwestią omawianą podczas pierwszego dnia posiedzenia Konwentu było porozumienie z Krajowym Biurem Wyborczym w sprawie określenia warunków organizacyjno-administracyjnych i technicznych obsługi urzędników wyborczych oraz zasad pokrywania kosztów ich działania. Próbowano wyjaśnić wątpliwości dotyczące porozumienia i omówić je podczas dyskusji pomiędzy obecnymi samorządowcami, przedstawiającym temat – Panem Markiem Wójcikiem oraz Dyrektorem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Panem Adamem Dylą.
   

    Po zakończeniu I dnia obrad gospodarz miejsca posiedzenia Burmistrz Gniewkowa Pan Adam Roszak zaprosił zebranych na wspólny obiad, po którym czas umilił Gościom występ chóru „Pro Arte”.
   

    II dzień obrad rozpoczął się od prelekcji Profesora Bartosza Rakoczego, który omówił kwestię oświetlania dróg przez samorządy i aktualne przepisy w tym zakresie. Do wspólnej dyskusji włączył się również obecny na posiedzeniu Zastępca Dyrektora ds. Zarządzania Drogami i Mostami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy Pan Przemysław Antoniak. Po omówieniu wątpliwości i udzieleniu odpowiedzi na zadane przez samorządowców pytania, Profesor Rakoczy rozpoczął omawianie drugiego tematu obrad – ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zatwierdzanie taryf.
   

    Ostatnim, omawianym zgodnie z porządkiem obrad, aspektem były pierwsze doświadczenia i problemy związane ze zmianami w ustawie prawo łowieckie.
Przed podsumowaniem spotkania, zebrani goście podjęli również dyskusję nad zmianami w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, Profesor Bartosz Rakoczy przedstawił również swoją opinię w ww. temacie.
   

    Przewodniczący Konwentu – Pan Stanisław Gliszczyński podsumował dwa dni obrad, podziękował prelegentom za wystąpienia oraz wszystkim obecnym za przybycie. Wielkie podziękowania i wyrazy uznania kierujemy w stronę Burmistrza Gniewkowa Pana Adama Roszaka oraz właścicieli pięknego obiektu „Pałac – Wierzbiczany” za niezwykłą gościnność i staranność w organizacji IX posiedzenia Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Krótka relacja z konwentu znalazła swoje miejsce w wydaniu Zbliżeń: https://bydgoszcz.tvp.pl/37747499/21062018-g-1230

Przedstawione prezentacje:

  1. Gm. Gniewkowo – Adam Roszak (cz.1 / cz.2 )
  2. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy
  3. PROW – Elżbieta Siemiątkowska
  4. Stan wdrażania RPO – Monika Walecka-Gołasz
  5. RPO – konkursy jst
  6. Rzecznik Funduszy Europejskich RPO WK-P – Edward Reszkowski
  7. Kodeks wyborczy – Marek Wójcik

Fotorelacja z posiedzenia konwentu (Fot.: Renata Napierkowska, Milena Cichorz, Aneta Babińska):

{gallery}IXposiedzenie{/gallery}