Zaproszenie

Biuro Konwentu
Urząd Miejski w Koronowie
Plac Zwycięstwa 1
86-010 Koronowo
(52) 3826447

ZAPROSZENIE

Serdecznie zapraszam na X posiedzenie Konwentu Burmistrzów
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbędzie się o 6 lutego 2019 r.,
o godz. 12:00, w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 2,
dworzec kolejowy – sala kolumnowa im. E. Stachury.