STANOWISKO KONWENTU BURMISTRZÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO dotyczące projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej”)