STANOWISKO KONWENTU BURMISTRZÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28.02.2019 r. w sprawie ustawowego obowiązku zawiadamiania organów ścigania o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby uchylające się od obowiązku alimentacyjnego.