Szanowni Państwo!

W imieniu Zarządu Konwentu Burmistrzów i Burmistrza Miasta Golubia – Dobrzynia Pana Mariusza Piątkowskiego zapraszam na posiedzenie III Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które rozpocznie się w dniu 11 kwietnia 2019 roku o godz. 11:00 na Zamku Golubskim przy ul. PTTK 13.

Proponowany porządek:
1. Powitanie przybyłych Gości i Członków Konwentu Burmistrzów
– Przewodniczący Konwentu Burmistrzów – dr Andrzej Cieśla
– Burmistrz Miasta Golubia – Dobrzynia – Mariusz Piątkowski.
2. Propozycja stanowiska Konwentu Burmistrzów w sprawie uwania
azbestu – w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Nakło głos zabierze
Piotr Kalamon – z-ca Burmistrza.
3. Projekt stanowiska Konwentu Burmistrzów w sprawie inwestycji
prowadzonych w pasie dróg wojewódzkich.
4. Wystąpienie zaproszonych Gości.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie Konwentu Burmistrzów

Przewodniczący
Konwentu Burmistrzów
Województwa Kujawsko-Pomorskiego
dr Andrzej Cieśla