PODSUMOWUJĄCE POSIEDZENIE WOJEWÓDZKIEGO ZESPOŁU ANALIZUJĄCEGO SZANSE I ZAGROŻENIA ORAZ POTENCJALNE KIERUNKI ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO