ODPOWIEDŹ MINISTERSTWA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII – DEPARTAMENTU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ na stanowisko Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2019 r., w sprawie usuwania wyrobów zawierających azbest.