IV KONWENT BURMISTRZÓW WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

W dniu 10 października 2019 r. obył się IV konwent Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Posiedzenie Konwentu miało miejsce w Urzędzie Miejskim w Kruszwicy przy ul. Nadgoplańskiej 4. Spośród zaproszonych gości udział w obradach wzięli: Pan Mikołaj Bogdanowicz – Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Pani Małgorzata Walter – Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Pan Andrzej Potoczek – Wicedyrektor Departamentu Planowania Strategicznego i Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego oraz Pan Dariusz Kurzawa – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Podczas obrad przyjęte zostało Stanowisko Konwentu Burmistrzów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie finansowania oświaty z dnia 10 października 2019 roku.

Porządek obrad:
1. Powitanie przybyłych Gości i Członków Konwentu Burmistrzów.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Wystąpienia zaproszonych Gości.
4. Informacja w sprawie I i II naboru wniosków do Funduszu Dróg Samorządowych – Pan Zygmunt Borkowski.
5. Omówienie uchwały antysmogowej Sejmiku – Pani Małgorzata Walter.
6. Przyjęcie stanowiska Konwentu w sprawie finansowania oświaty – Pan Andrzej Cieśla.
7. Stan i perspektywy sytuacji finansowej samorządów – Pan Dariusz Witczak.
8. Sprawy bieżące.
9. Ustalenie terminu i miejsca kolejnego Konwentu i zakończenie obrad.